DRAUDŽIAMI DAIKTAI

 
 
 

Šių daiktų negalima gabenti

Rankiniame bagaže:

 

 

 • Šaunamųjų ir nešaunamųjų ginklų bei amunicijos: jokių ginklų, potencialiai galinčių iššauti, ar kitų daiktų, kurie galėtų sužeisti.
 • Apsvaiginimo ar elektrošoko prietaisų: prietaisų, kurie skirti apsvaiginti ar sutrikdyti gebėjimą judėti.
 • Daiktų aštriais kraštais ar galais, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 • Darbo įrankių, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 • Neaštrių daiktų, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 • Skysčių, esančių didesniuose nei 100 ml talpos indeliuose. Skysčiu laikoma želė, pastos, losjonai, kieti skystų substancijų mišiniai ir hermetiškai sandarių pakuočių turinys, pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų želė, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir panašūs produktai.
 • Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui.
 • Taip pat visi daiktai, kuriuos draudžiama gabenti registruotame bagaže (8.4.2 IATA ir ICAO skyrius). 6. Skysčių, esančių didesniuose nei 100 ml talpos indeliuose. Skysčiu laikoma želė, pastos, losjonai, kieti skystų substancijų mišiniai ir hermetiškai sandarių pakuočių turinys, pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų želė, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir panašūs produktai. 7. Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui.
   

Šių daiktų negalima gabenti

Registruotame bagaže:

 

 

 • Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui, įskaitant, bet neapsiribojant, šaunamuosius ginklus ir amuniciją, nebent jie atitinka reikalavimus, išdėstytus 8.4.2 ir 8.5.3 IATA ir IACO skyriuose, sprogdinamųjų užtaisų, detonatorių ir degiklių, minų ir kitokių sprogstamųjų karinių prietaisų, fejerverkų ir kitokios pirotechnikos, dūmadėžių ir dūminių užtaisų, dinamito, sprogmenų miltelių ar plastiko.
 • Daiktų, kurių gabenimą draudžia išvykimo ar atvykimo šalys.
 • Daiktų, kurie yra netinkami gabenti konkrečiu orlaiviu dėl savo dydžio, svorio ar kitokių savybių, kurios galėtų kelti pavojų saugumui.
 • Kitų daiktų, kurie galėtų kelti pavojų orlaivio, juo skrendančių žmonių ar gabenamo turto saugumui ir kurie yra apibrėžti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Techninėse saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų krovinių taisyklėse, Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010 ir mūsų taisyklėse, su kuriomis galite susipažinti mūsų interneto svetainėje.
 • Šaunamieji ginklai ir amunicija gali būti gabenami tik registruotame bagaže. Šaunamieji ginklai privalo būti neužtaisyti (amunicija negali būti užtaisyta šaunamajame ginkle ir turi būti gabenama atskirai nuo šaunamojo ginklo), su saugikliu ir tinkamai supakuoti (tam skirtoje pakuotėje). Šaunamųjų ginklų ir amunicijos gabenimas reguliuojamas ICAO ir IATA reglamentų, pagal 8.3.1.2(d) straipsnyje apibrėžtas taisykles ir atitinkamus įstatymus. Orlaiviu gabenami šaunamieji ginklai privalo būti deklaruoti keleivius registruojančioms civilinės aviacijos bendrovėms.
 • Leidimo gabenti ginklus išdavimas priklauso nuo išankstinio sutarimo su kelionių agentūra prieš įsigyjant skrydžio bilietą. Kelionių agentūra, prieš parduodama bilietą tokiam keleiviui, privalo gauti „GetJet Airlines“ patvirtinimą, kad tokia paslauga gali būti suteikta. Jūsų pageidavimu kelionių agentūra suteiks Jums visą informaciją apie mūsų reikalavimus ir teikiamas paslaugas.
 • Tokie ginklai kaip antikvariniai šaunamieji ginklai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai gali būti priimti į registruotąjį bagažą, jei nepažeidžia saugumo reikalavimų ir yra tinkamai supakuoti. Tokius daiktus draudžiama pasiimti į orlaivio saloną.
 • Registruotame bagaže neturi būti trapių ir gendančių daiktų, taip pat ypatingos vertės daiktų: pinigų, raktų, vaistų, medicinos dokumentų, saulės akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitos vertingos elektroninės ar techninės įrangos bei jų reikmenų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, elektroninės įrangos baterijų, papuošalų, brangiųjų metalų, brangakmenių ir pusiau brangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertybių, vertingų meno kūrinių, verslo dokumentų, pasų ir kitų tapatybės dokumentų ar mėginių.
 • Aviacijos saugumo pareigūnai gali neįleisti keleivio, kuris gabena įtartiną daiktą ar atsisako tokį daiktą gabenti registruotuoju bagažu, į riboto patekimo patalpą ar / ir į orlaivio saloną.
 

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK